Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai Đình Thi
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Bình Dương - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
04 Tháng 8 20222022-08-04 13:18:12