Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thị Thanh Loan
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Hà đông Hà nội - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
05 Tháng 8 20222022-08-05 01:33:30