Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen Thi Huyền Vy

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cà Mau

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cà Mau - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: TP Cà Mau - Cà Mau

Ngày tiếp nhận
14 August 20222022-08-14 08:35:12