Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi Sỹ Hưng
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kon Tum

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kon Tum - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Kon Tum - Kon Tum

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 8 20222022-08-17 00:17:21