Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương minh châu
Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bạc Liêu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bạc Liêu - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Tp bạc Liêu - Bạc Liêu

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 8 20222022-08-17 08:08:38