Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Quang Thanh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận hai bà trưng hà nội - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
29 August 20222022-08-29 12:50:32