Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Ngọc Linh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Bến Cát/ Bình Dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
nghỉ hè năm lớp 6 thì em gặp 1 số chuyện nên đã nghỉ học và bây giờ em muốn đi học lại ạ, mong muốn của em là đi học lại ạ,em mong được hỗ trợ để đến lớp ạ

Ngày tiếp nhận
29 August 20222022-08-29 17:03:45