Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Điều Hữu Sang
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Củ chi - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 9 20222022-09-17 17:23:52