Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
hoàng tri hưng
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Phòng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Phòng - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: an lão - Hải Phòng

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 9 20222022-09-18 07:15:19