Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn Quang Thi
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Dương - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: bình giang - Hải Dương

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 9 20222022-09-18 18:52:07