Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ Thị Uyên Nhi
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Gia Rây ,Xuân Lộc ,Đồng Nai - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 9 20222022-09-19 01:30:36