Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trankimthoa
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 9 20222022-09-19 05:44:12