Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Minh lợi
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bến Tre

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bến Tre - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Mỏ cày Nam - Bến Tre

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 9 20222022-09-19 10:10:52