Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Mai Hương
Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
19 Tháng 9 20222022-09-19 11:54:42