Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Phúc Tấn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Đức Hòa - Long An
Thông tin chia sẻ
Muốn tìm trường thôi ạ

Ngày tiếp nhận
19 September 20222022-09-19 12:31:27