Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Ngọc Hà

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Trước nhà khó khăn đi làm phụ giúp gia đình bỏ học

Ngày tiếp nhận
21 Tháng 9 20222022-09-21 01:13:49