Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phùng Hồ Ngọc Thủy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Tp. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
21 Tháng 9 20222022-09-21 01:59:48