Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Diệp

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
21 September 20222022-09-21 07:59:21