Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn văn ba

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: tân yên - Bắc Giang

Ngày tiếp nhận
21 September 20222022-09-21 08:54:41