Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hà Thị Lan Hồng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Phòng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Phòng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận lê chân - Hải Phòng

Ngày tiếp nhận
21 Tháng 9 20222022-09-21 11:36:28