Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thái học

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố quy nhơn - Bình Định

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 9 20222022-09-22 01:54:49