Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Vũ Anh Quyết

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Phòng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Phòng - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: An dương hoặc hồng bàng - Hải Phòng
Thông tin chia sẻ
Muốn đi học

Ngày tiếp nhận
22 September 20222022-09-22 09:35:58