Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Kathương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Ninh Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Ninh Thuận - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thuận Bắc - Ninh Thuận
Thông tin chia sẻ
Học giữa lớp 11 em phải bỏ học giữa chừng vì biến cố gia đình

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 9 20222022-09-22 11:56:03