Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Sơn Ngọc Huy

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Một phần do khó khăn kinh tế phải nghỉ học

Ngày tiếp nhận
22 September 20222022-09-22 12:45:28