Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Hoài Nam

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Thủ dầu một - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Đó hoàn cảnh gia đình khó khắn nên phải ra ngoài kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 9 20222022-09-22 14:53:21