Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đinh thị thu

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Dĩ an - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Kinh tế khó khăn .học lực yếu kg đủ đk đi học thêm từng kôn học nên theo kg kịp

Ngày tiếp nhận
22 Tháng 9 20222022-09-22 15:21:04