Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dương Gia Minh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Phòng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Phòng - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Hồng Bàng - Hải Phòng

Ngày tiếp nhận
23 September 20222022-09-22 17:29:36