Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Minh Triệu Vi

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Đã học hết lớp 9 do hoàn cảnh nên đã phải nghỉ học
Học bạ vẫn chưa rút ở trường

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 9 20222022-09-22 17:56:06