Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi Thị Yến Nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Hóc môn - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 9 20222022-09-23 00:18:28