Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Thị Ngọc Điễm

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Phú Quốc - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Vì bố mẹ ly hôn phải theo mẹ nên việc học bị gián đoạn

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 9 20222022-09-23 05:27:01