Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Đông

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Long Biên - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Do nhà nghèo mẹ mất sớm, nên nghỉ học đầu lớp 8. H 30 tuổi , ước muốn được đi học tiếp, để hội nhập lại với xã hội. Và muốn đi học tiếp.

Ngày tiếp nhận
23 September 20222022-09-23 07:51:21