Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thanh sang

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Trảng Bom - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 9 20222022-09-23 09:58:07