Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lầm Nhục Sềnh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Thuận an - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Khó khăn nên nghỉ học đi làm sớm

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 9 20222022-09-23 12:19:44