Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai Thị Quỳnh Trâm

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tây Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tây Ninh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh
Thông tin chia sẻ
Em chưa học hết lớp 7 em muốn học tiếp để thi THPT ạ

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 9 20222022-09-23 16:58:26