Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Quỳnh Nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Lạng Sơn

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Lạng Sơn - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Lạng Sơn - Lạng Sơn
Thông tin chia sẻ
Em k thi kì 2 lớp 8 tha thiết muốn xin học lại

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 9 20222022-09-23 19:03:32