Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Yến Kha

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Thuận - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Tp Phan Thiết - Bình Thuận
Thông tin chia sẻ
Cuộc sống gia đình quá khó khăn. Em phải nghỉ học, đi làm nuôi em.

Ngày tiếp nhận
24 September 20222022-09-24 02:06:45