Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
phạm hà hoàng long

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đắk Lắk

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đắk Lắk - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: phường eatam ,thành phố buôn ma thuật - Đắk Lắk
Thông tin chia sẻ
tôi muốn có việc làm sớm

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 9 20222022-09-24 04:00:43