Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
CHÂU NGỌC TRIỀU

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: quận thanh khê - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
24 September 20222022-09-24 11:35:04