Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi Thị Thiên

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Biên Hòa - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Hiện tại em đã 23 tuổi muốn thăng tiến trong côbg việc nên mong muốn học

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 9 20222022-09-24 14:07:36