Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Đặng Thanh Thư

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Cần Giuộc - Long An
Thông tin chia sẻ
Nhà đông con. Ba me ko có việc làm

Ngày tiếp nhận
24 September 20222022-09-24 16:44:09