Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Thanh Khê - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 9 20222022-09-24 18:53:09