Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê minh trí

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tp.Thủ Đức,Quận 9,Làng Đại Học - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 9 20222022-09-25 03:51:21