Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Tấn Tài

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Huyện bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 9 20222022-09-25 06:55:29