Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn thị quỳnh nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: huyện nào cũng được - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
em học hết lớp 9 muốn học thêm lấy bằng ạ

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 9 20222022-09-25 14:46:06