Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Thanh Trang

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì gia đình khó khăn không có tiền đóng học phí nên em phải nghĩ học giữa chừng

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 9 20222022-09-25 15:05:22