Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đinh Hoàng Thảo Vy

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận nào cũng được - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
26 Tháng 9 20222022-09-26 02:45:13