Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Bảo Hoàng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận 3,5,7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Tốt nghiệp trung cấp em muốn học thi thpt quốc gia

Ngày tiếp nhận
26 Tháng 9 20222022-09-26 04:00:11