Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Đức Nhã

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Từ nhỏ đi làm nên bỏ học nửa chừng

Ngày tiếp nhận
26 Tháng 9 20222022-09-26 05:50:12