Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lý Quốc Vinh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Ban ngày đi làm đến 8h tối

Ngày tiếp nhận
26 Tháng 9 20222022-09-26 08:53:44