Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan mình nhựt

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
27 September 20222022-09-26 22:48:17